Seminar o pedagoškem in terapevtskem delu s konji

Vsebine so teoretične in praktične ter obsegajo tudi izkustveno delo na sebi. Teme zajemajo posebnosti pri treningu terapevtskih konj, lonžiranje, voltižiranje, delo na tleh, posebnosti pri obravnavi otrok, mladostnikov, posebnosti pri obravnavi psihičnih/čustvenih težav, posebnosti pri delu s skupino.

Seminar je namenjen manjši zaprti skupini. Potekal bo tri tedne, dvakrat tedensko v popoldanskem času. Kotizacija za seminar znaša 120,00 eurov z DDV-jem. 

 

Seminar 2014 – termini in vsebina

10. 6. - 26. 6. 2014, termin: 16:30 -19:30

Vsebina seminarja se bo po potrebi prilagajala znanju in izkušnjam skupine. Zaželjeno je, da imajo vsi udeleženci osnovna znanja bodisi iz psihologije, pedagogike, psihoterapije oz. podobne smeri.

 

torek, 10.6.

16:30-17:30Uvod, spoznavanje, cilji, želje za seminar, varnost in odgovornost pri delu s konji

17:30-18:00 Odmor za vprašanja, diskusijo

18:00 -19:00 Spoznavanje konj, refleksija, uvod v terapijo s pomočjo konj

 

četrtek, 12.6.

16:30-18:00 Teoretični koncepti kot podlaga terapije s pomočjo konj (prispevki iz psihoterapije, psihoanalize, teorije navezanosti, teorije objektnih odnosov, razvojne psihologije), povezava konceptov s terapijo s pomočjo konj.

18:00-18:30 Odmor

18:30-19:30 Praktično delo s konji (čuječnost, dihalne vaje, ozaveščanje telesa, zavestna nega, vključevanje čutil, ergoterapija)

  

torek, 17.6.

16:30-18:00 Teoretična osnovna znanja o konju (narava, psihologija, osnove učenja, oprema), terapevtski konj-primernost, trening, vzdrževanje in oskrba, življenje, stresni dejavniki,

18:00-18:30 Odmor za vprašanja, diskusijo

18:30-19:30 Praktično delo s konji – individualno in skupinsko delo na tleh

  

četrtek, 19.6.

16:30-17:30 Refleksija praktičnega dela na tleh, teoretični koncepti modela “equine-assisted learning”

17:30-18:00 Odmor za vprašanja, diskusijo

18:00-19:30  Teoretične in praktične osnove lonžiranja - iz stališča terapevta in pacienta (obračanje konja na krožnici, glasovno sporočanje konju, držanje lonže, omožne vajeti, uporaba opreme…). Pomen lonžiranja in voltižiranja pri terapiji s pomočjo konj.

 

torek, 24.6.

16:30-17:45 Praktično delo s konji – lonžiranje in voltižiranje brez jahača in z jahačem, teoretični koncepti jahanja, jahačeva dejstva, fina komunikacija s konjem.

17:45-18:00 Odmor za vprašanja, diskusijo

18:00 – 19:30 Praktično skupinsko izkustveno delo (člani skupine izbirajo aktivnosti; vodenje, vodeno jahanje, voltižiranje, samostojno jahanje, skupinske igre na konju, vaje z različnimi predmeti, delo s poligoni, metaforami…), refleksija

 

četrtek, 26.6.

16:30-17:30 Praktično delo s konji – lonžiranje in voltižiranje brez jahača in z jahačem,

17:45-18:00 Odmor za vprašanja, diskusijo

18:00 – 19:30 Praktično skupinsko izkustveno delo, refleksija

19:30 – 20:00 Zaključna refleksija

 

Pripravila:  K. Mavec