Izboljšanje kakovosti bivanja za otroke in mladostnike v Mladinskem Klimatskem Zdravilišču Rakitna

Rakitna, 10. 05. 2017 – V prejšnjem tednu so v Mladinskem Klimatskem zdravilišču Rakitna prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev Občini Brezovica za celovito energetsko sanacijo zdravilišča. To bo prva večja investicija v infrastrukturo Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna v zadnjih tridesetih letih. S tem bodo v zdravilišču zmanjšali stroške za obratovanje in vzdrževanje objektov, omogočili večjo zanesljivost delovanja zdravilišča ter predvsem izboljšali kakovost notranjega bivanja za otroke in mladostnike.

V Mladinskem Klimatskem Zdravilišču Rakitna v zadnjih tridesetih letih ni bilo večjih investicijskih vlaganj. Stavbe Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna so v dotrajanem stanju in ne dosegajo sodobnih standardov toplotne prehodnosti gradbenih elementov (toplotni ovoj stavbe), zato so stroški rabe toplotne energije zelo visoki. S stališča energetske potratnosti in neučinkovitosti je problematičen zunanji ovoj, ki je v večjem delu popolnoma neizoliran in preko katerega se po nepotrebnem izgublja veliko toplotne energije. Dotrajan in potraten je tudi ogrevalni sistem in kotlovnica. Tudi strešna kritina je v zelo slabem stanju. Takšno stanje stavb ne ustreza sedanjim energetskim predpisom, njihovo vzdrževanje pa pomeni velike energetske izgube in s tem povezane stroške ogrevanja. 

V Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna bodo energetsko sanacijo izvedli s pomočjo nepovratnih sredstev v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 v višini 40 %, preostanek pa s sredstvi občine Brezovica, lastnice zdravilišča, in z lastnimi sredstvi. Celotna vrednost investicije je okoli 1 mio EUR in bo izvedena konec leta 2017 oziroma v začetku leta 2018. 

Nepovratna sredstva so namenjena celoviti prenovi stavb oziroma usklajeni izvedbi ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavb (fasade, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (ogrevanje, prezračevanje, priprava tople vode). 

Romana Rasperger, direktorica Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna: »V Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna se zelo veselimo prihajajoče prenove. Zmanjšali bomo stroške za obratovanje in vzdrževanje objektov, omogočili večjo zanesljivost delovanja zavoda ter predvsem izboljšali kakovost notranjega bivanja za otroke in mladostnike. Po tridesetih letih je bila ta prenova zares nujno potrebna. Ta projekt daje nam, zaposlenim, nov in svež zagon za delo, otroci in mladostniki pa bodo deležni boljših pogojev bivanja.«