Aktivnosti v programu

Terapevtska skupina

Na terapevtskih skupinah lahko izmenjujete svoje izkušnje, občutke in spoznanja z drugimi člani skupine. Povratne informacije članov skupine vam pomagajo pri razreševanju in razumevanju ozadja vaših težav. 

Gibalno plesna terapija

Gibalno plesna terapija je oblika terapije, pri kateri je izražanje in ustvarjanje z gibom osnovno terapevtsko sredstvo. V programu reintegracije so cilji usmerjeni v vzpostavljanje stika s telesom, povezovanja telesa z notranjim doživljanjem, razvijanje realistične telesne samopodobe in krepitev samozavesti. 

Psihoterapija s konji

Na psihoterapiji s konji vzpostavljate odnos s konjem in terapevtom. Prepoznavati in spreminjati poskušate svoje vedenjske in čustvene vzorce, izboljšati socialne spretnosti. Izvajate različne vaje bodisi na tleh, ob konju ali na konju. 

Trening samozavesti

Na treningu samozavesti oziroma asertivnosti se boste učili zaupati v svoje sposobnosti, spoštovati samega sebe in učinkovito komunicirati.

Psihodrama

Psihodrama je psihoterapevtska tehnika, ki preko vživljanja v vloge pomaga posamezniku spoznavati sebe samega. 

Zdravstvena vzgoja

Skupina je zasnovana tematsko. Učite se pomena uravnotežene prehrane, odnosa do hrane, gibanja, učite se ustreznega odnosa do telesa in telesne teže, spoznavate različne tehnike za obvladovanje vaše bolezni, posledice neustreznih prehranjevalnih navad, različne vrste odvisnosti ter načine za njihovo preprečevanje.

IMG_0273 (2).jpg

Terapevtska skupnost

Obravnava življenje in delo v programu, odnose med uporabniki in osebjem, izpolnjevanje terapevtskih nalog in dogovorov za tekoči in prihajajoči teden. 

Kreativne delavnice

V kreativnih delavnicah izražate svoje občutke in jih ne glede na likovno znanje projecirate v vizualno obliko, to je v podobo. Cilj kreativne delavnice ni nek izdelek, ampak razumevanje tistega, kar je na izdelku upodobljeno. 

Športne aktivnosti

Šport je igra in aktivnost. Na športnih aktivnostih izvajate tako skupinske športne igre (košarka, odbojka, rokomet) kot individualne športe (lokostrelstvo, plezanje, namizni tenis, kole-sarstvo), da bi izboljšali svoje spretnosti in da bi se sprostili ob izvajanju usmerjene aktivnosti.

Skupina za svojce

Čustvene motnje in motnje hranjenja posežejo v način življenja družine. Zato se tudi vaši svojci sprašujejo, skrbijo in ukvarjajo z različnimi občutki. Prostor in čas, kjer lahko o tem spregovorijo, je skupina svojcev. Ob pomoči terapevtov lahko delijo svoje izkušnje, hkrati pa iščejo nove možnosti. Motnje hranjenja in čustvene motnje so problem, hkrati pa izziv in možnost za spremembe v medosebnih odnosih.

Bolnišnična šola

V času vključenosti v program lahko opravljate šolske obveznosti v bolnišnični šoli.