Program reintegracije in rehabilitacije mladostnikov s čustvenimi motnjami in/ali motnjami hranjenja

Program reintegracije in rehabilitacije je namenjen mladostnikom od 16-tega do 26-tega leta starosti, ki imajo čustvene in/ali motnje hranjenja, kar se lahko kaže kot:


reintegracija.jpg


V program ste vključeni 6 tednov in imate možnost podaljšanja, če ste bili aktivni pri doseganju ciljev in ste za nadaljevanje tudi sami motivirani. Trajanje vključenosti je odvisno od ocene terapevtskega tima in predvsem od vašega sodelovanja v času vključenosti. Vključenost v program zajema psihoterapevtsko obravnavo, lahko tudi diagnostično. Namen vključenosti v program je prepoznavanje vzrokov doživljanja in uspešno uravnavanje doživljanja, razvijanje zmožnosti aktivnega reševanja težav in boljših socialnih spretnosti, dvig samozavesti in ustrezna samopodoba, vzpostavljen ustrezen odnos do hrane, pijače in telesne teže, ustrezna samo-stojnost glede na razvojno obdobje. Zelo pomemben je lastni delež odgovornosti za doseganje zastavljenih ciljev.

 

Kakšen je postopek vključitve v program?

Sprejem poteka po predhodnem dogovoru z vašim osebnim zdravnikom oziroma z vašim lečečim psihiatrom, psihologom, psihoterapevtom. Vklju-čitev v program mora biti predvsem vaša povsem samostojna odločitev.

Pokličite nas ali predlagajte svojemu zdravniku, psihiatru, psihologu, psihoterapevtu, da nas pokliče.  V kratkem vas bomo poklicali nazaj in z vami opravili informativni razgovor. O datumu sprejema v program vas bomo nato obvestili po telefonu ali pismeno.

 

Sodelovanje v programu

Ob sprejemu se boste seznanili s pravili in sklenili terapevtski dogovor. Upoštevanje le-teh vam bo v pomoč pri uspešnem vključevanju v življenje v domačem okolju.

Vaše aktivno sodelovanje pri dejavnostih v programu je pogoj za uspešno doseganje ciljev. Obravnava v programu temelji predvsem na skupini in psihoterapiji.


Screen Shot 2014-11-14 at 15.19.15.jpg