Aktivnosti v programu

Otroci in mladostniki se glede na urnik vključujete v različne skupinske aktivnosti. S psihologom, ki spremlja vaše sodelovanje v programu imate možnost posamičnih pogovorov.

Pogovorne skupine

Na pogovornih skupinah besede dobijo pot, da stkejo niti med člani skupine in terapevti.  Preko različnih medijev (zgodba, film, igranje vlog, …) spregovorimo o temah, ki so vam blizu: ljubezen, sovrstniki, družina, šola. Imate možnost, da z drugimi delite svoje izkušnje, občutke in spoznanja. Informacije, podpora, ki jih dobite od vrstnikov in terapevtov, vam lahko pomagajo pri razreševanju lastnih težav.

Pedagoške aktivnosti s pomočjo konj

Potekajo predvsem ob konju s pomočjo raznih pripomočkov. Skozi zanimive, zabavne aktivnosti razvijate odnos do konja. Ta vam omogoča, da bolje spoznate sebe ter se lažje povežete z drugimi.

Športne aktivnosti

Športne aktivnosti omogočijo dobro počutje skozi gibanje, razvijanje motoričnih dejavnosti, vztrajnosti in moči. Vključujejo sprehode, plezanje po umetni in naravni steni, igre z žogo, streljanje z lokom in drugo.

Naravoslovne delavnice

Naravoslovne delavnice spodbujajo k stiku z naravo. Mladi raziskujete bližnjo okolico zdravilišča, obiščete kmetijo, nabirate zdravilne rastline in se učite spoštljivega sobivanja z naravo.

IMG_4422 (1).jpg

Ustvarjalna delavnica

Pri ustvarjalnih delavnicah ustvarjate iz različnih materialov (papir, glina, barve…), pri čemer izhajate tudi iz lastnih idej, občutkov. Sodelujete vsi, ne glede na predhodno likovno znanje.

Zdravstvena vzgoja

Pri zdravstveni vzgoji spoznavate pomen uravnotežene prehrane, odnosa do hrane, gibanja, učite se ustreznega odnosa do telesa in telesne teže, spoznavate različne tehnike za obvladovanje zdravstvenih težav, posledice neustreznih prehranjevalnih navad, različne vrste odvisnosti ter načine za njihovo preprečevanje 

Preživetje v naravi

Gre za enodnevni pohod do kraja v bližini zdravilišča, kjer mladi preživite zanimivo druženje v naravi. Sami si pripravite kosilo na odprtem ognju, po potrebi postavite šotor in odkrivate različne načine »preživetja«.

Druženje s psom

Pri aktivnostih s psom mladi s primernim pristopom razvijate odnos do psa in s tem zmanjšate morebitni strah pred njim, pridobivate veščine stika z živalmi, povezovanja, vodenja in samokontrole.

Skupina za svojce

Skupina za svojce ponuja možnost, da vaši svojci spregovorijo o svojih občutkih, izkušnjah glede vaše vključitve v Šolo zdravega odraščanja, česa si želijo za svoje otroke, svojci si lahko izmenjajo izkušnje glede vzgoje otrok, iščejo nove možnosti. Problemi, s katerimi se srečujete vi in vaša družina so lahko tudi izziv za pozitivne spremembe v medosebnih odnosih.