Pravljične in kreativne aktivnosti

Ogled hišice muce Copatarice

Otroci si ogledajo hišico Muce Copatarice, se srečajo z Muco, ki jim pove svojo pravljico in pokaže copatke. Program je primeren za otroke od 3. do 5. leta starosti. Cena vodenega ogleda: 5,00 EUR na osebo.

Ogled hišice gozdnega škrata

Ogled pravljične hišice gozdnega škrata je samostojen. Program je primeren za otroke od 3. do 7. leta starosti.

Delavnica z glino

Vabimo vas tudi v kiparsko delavnico. Presenečeni boste, kako spretni so lahko vaši učenci. Cena: 4,00 EUR na osebo.

Naravoslovne vsebine in aktivnosti 

Ogled pastirske koče in pastirske igre

Pod našim vodstvom si otroci ogledajo pastirsko kočo in spoznajo, kako so živeli njihovi vrstniki v preteklosti. Seznanijo se s pastirskimi igrami in se v njih preizkusijo tudi sami. Program je primeren za otroke od 4. leta starosti dalje. Cena vodenega ogleda: 3,00 EUR na osebo.

Taborniške veščine

Naučimo se temeljnih taborniških veščin: postavljanje bivaka ali šotora, učenje preživetja v naravi, priprava in kurjenje tabornega ognja, učenje vozlov, orientacija po naravnih znakih in s kompasom, učenje taborniških pesmi in presenečenja, ki jih pripravi narava. Cena: 3,00 EUR na osebo.

Ogled kmetije

Otroci si ogledajo kmetijo, usmerjeno v živinorejo (sodobna reja živali, delo živinorejcev), spoznajo delo na kmetiji, polju (pridelavo in spravilo poljščin) in v gozdu (sečnja, spravilo in predelava lesa kot glavnega vira zaslužka rakiških kmetij), kmetijsko mehanizacijo in druge tehnične predmete, potrebne za spravilo pridelkov. Cilj učne ure: Učenci spoznajo posamezne živali na kmetiji in način ekološke vzreje. Spoznajo tudi dopolnilne dejavnosti na višinski kmetiji. Cena: 2,00 EUR na osebo

Gozdna učna pot

Vabimo vas, da nam pridružite na gozdni učni poti. Program bomo v celoti prilagodili starosti otrok in jim predstavili: gozdni bonton, osnovne geografske značilnosti Rakitne, talne profile, rastje v gozdu (drevesa in podrast), življenje divjadi v gozdu, gozdne škodljivce, produktivnost gozda, zaraščanje travnikov, varovanje gozda pred požari, pomoč divjadi pozimi in delo gozdarjev. Primerno za vse učence. Cena: 3,00 EUR na osebo.

Pohod po gozdni in travniški poti

Na poti so postaje, kjer razložimo in opazujemo ekosistem, geografske, biološke, kemijske, geološke, zgodovinske, kulturološke pojme in zakonitosti. Primerno za vse učence. Cena: 3,00 EUR na osebo.

Mokrišča in ponikalnica

Rakitna leži na skledasti planoti, ki ima neprepustna tla. Iz pobočij se steka voda na ravno dno in tvori močvirje. Kmetje so izkopali jarke in tako pridobili močvirne travnike. Voda odteka v potok Rakitniščica, ki ponikne na robu doline. Nadmorska višina 800 m in močvirje tvorita značilen biotop za rastline in živali. Cena: 3,00 EUR na osebo.

Šola ekologije (ekološke vsebine)

Otroke želimo ozavestiti o pomenu čistega okolja za ohranjanje narave in življenja na našem planetu. V naravi tako spoznavajo in preizkušajo različne načine ter možnosti za ohranjanje čistega okolja. Cena: 3,00 EUR na osebo.

Naravoslovne delavnice za mlade raziskovalce

Naravoslovne delavnice sodijo k šolskemu predmetu Spoznavanje okolja. Program, ki ga ponujamo, se ujemajo s temami, ki so v učnem načrtu. Drugo okolje, drugi učitelji in delo v naravi, na svežem zraku, še dodatno popestrijo in motivirajo učence. Cena: 3,00 EUR na osebo.

• Živali na gozdnih tleh in v njih: 

Program omogoča otrokom, da spoznavajo živali na gozdnih tleh, jih prepoznavajo, opisujejo in primerjajo med seboj. 

• Vreme malce drugače

Otroci pridobivajo, razširjajo in poglabljajo znanje o naravi in vremenskih pojavih. Usposabljajo se za opazovanje predmetov, pojavov in sprememb v naravi.

• Nekaj o medvedih

Otroci se seznanijo z življenjem, navadami in obnašanjem medvedov. Spoznajo razloge za vdiranje kosmatincev v naseljena območja in možnosti za ohranjanje medvedov v njihovem naravnem življenjskem okolju. 

• Rastline pod drevesom:

Otroci utrjujejo in poglabljajo svoje znanje o travniških rastlinah, jih razvrščajo, opazujejo, opisujejo in primerjajo med seboj.

• Začutimo okolje

Mlade s pomočjo različnih aktivnosti (opazovanje, okušanje, vonjanje, tipanje) in dejavnosti na prostem spodbujamo, da postanejo pravi raziskovalci. 

Tehnična dediščina in domača obrt

Spoznajte žagarstvo in sušenje lesa, mizarska obrt ter razstava starih kmetijskih strojev in pripomočkov na Rakitni. Vsebine in oblike dela so namenjene kot dodatek k vsebinam predmeta Naravoslovje in tehnika. Cena: 3,00 EUR na osebo.

• Spoznavanje geološke sestave skledaste planote, kjer leži vas Rakitna na nadmorski višini 830 m. V okolici je več manjših peskokopov, kjer se lepo vidijo plasti in lastnosti kamnin. Tam lahko skupaj varno opravimo nekaj geoloških, kemijskih in fizikalnih poizkusov.

• Po sredi Rakiškega polja teče potok Rakitniščica, z bogato rastlinsko in živalsko poseljenostjo. Ob njej najdemo ostanke barja in številne pritoke v obliki studencev. Na koncu doline ta potok ponikne v številnih talnih požiralnikih.

• Eden od studencev je zajezen in tam je nastalo manjše jezero, ki je priljubljena izletniška točka. Jezero je zanimivo tudi kot vodni biotop v sredogorju, polno rib, rakov in drugih živali.

 

Športne aktivnosti

 

 

Smučanje in sankanje

V neposredni bližini zdravilišča sta smučišče z vlečnico in sankališče. Smučišče je primerno za starejše predšolske otroke in učence v prvi triadi osnovne šole. Pri pripravi smučišča si pomagamo s teptalcem snega.

Kolesarjenje

V zdravilišču si lahko izposodite kolesa in se odpeljete pogledat katero izmed naših znamenitosti in imenitnosti (Brinarjeva jelka, največja slovenska smreka, ostanki rimskega zidu, žegnani studenec). Cena izposoje: 3,5 EUR na osebo na dan.

Športno plezanje

Na voljo sta dve plezalni steni. Nizka - trening stena za ogrevanje - je primerna za vse otroke. 

Po njej lahko plezajo brez varovanja, priporočljiva pa sta spremstvo in pomoč odraslih. Na visoki plezalni steni so otroci varovani. Varuje jih strokovno usposobljena oseba. Cena: 3,00 EUR na osebo.

Lokostrelstvo

S pomočjo strokovnega vodstva otroci osvojijo pravilno tehniko streljanja in puščica je zelo hitro v sredini tarče. Lokostrelska oprema je prilagojena velikosti in moči otrok. Otroke poučimo tudi o skrbi za varnost. Cena: 3,00 EUR na osebo.

Orientacija

Orientacija poteka v obliki tekmovanja. Skupine pod vodstvom svojih učiteljev na poti rešujejo različne naloge, uganke, iščejo skrite predmete in gesla. Skupine tekmujejo na 10 minut. Zmaga skupina, ki najhitreje opravi opisano pot in pravilno reši več nalog. Cena: 3,00 EUR na osebo.

Skupinske igre z žogo

Poleg organiziranih športnih dejavnosti so v zdravilišču brezplačno na voljo s tartanom obloženo igrišče za nogomet, košarko, rokometno igrišče ter igrišče za odbojko na mivki.

Plesna delavnica

Organiziramo plesno delavnico, ki se konča s prostim plesom. Cena: 4,00 EUR na osebo.

Pohodništvo

Pohod na Krim (1110 m)

Zaradi dolžine poti (dve uri v eno smer) je pohod primeren za učence višjih razredov.

Cena vodenega pohoda: 4,00 EUR na osebo.

Pohod na Rotovc (964 m)

Krajši pohod na hrib, ki se nahaja v neposredni bližini zdravilišča. Pogod lahko izvedete tudi sami s pohodnimi palicami, ki so vam na voljo v zdravilišču. 

Cena vodenega pohoda: 2,00 EUR na osebo.

Pohod do jezera

Dolžina poti v obe smeri je 2 ali 3 km. Otroci lahko pod vodstvom učiteljev spoznavajo življenje v vodi in ob njej, potok, sotočje, levi in desni breg, agregatna stanja vode, tekoče in stoječe vode.

Pohod do Ponikev

Pot v obe smeri je dolga 3,5 km. Rakiška planota je bila nekoč poplavljena, obronki okoliških vzpetin so obkrožali razmeroma veliko jezero, nato pa je voda našla pot v kraško podzemlje. Zdaj preko planote teče le še potok Rakitniščica, ki ponikne na kraju Ponikve. Otroci lahko s pomočjo svojih učiteljev spoznavajo kroženje vode v naravi, izvire, ponikalnice.

Vse pohode lahko izvedete tudi s pohodnimi palicami, ki si jih lahko izposodite tudi v zdravilišču. Cena: 1,50 EUR/par.

 

Zdravstvene vsebine za učence tretje diade

Prva pomoč

Tečaj obsega 10 ali 20 šolskih ur. Sestavljen je iz teoretičnega in praktičnega dela. Osnovne vsebine:

• pomoč pri krvavitvah, zadušitvah,

• pomoč pri poškodbah (zlomi, zvini, izpahi, rane),

• pomoč pri opeklinah in zastrupitvah.

Cena 10 urnega tečaja prve pomoči: 15,00 EUR na osebo.

Cena 20 urnega tečaja prve pomoči: 25,00 EUR na osebo.

Delavnica o pravilni drži

Spregovorili bomo o pravilni drži in telesnih vajah. Preizkusili bomo tehnike sproščanja, dihalne tehnike, raztezne vaje in vaje za lepo držo. Cena: 2,00 EUR na osebo.

 

Vse cene že vključujejo DDV in veljajo za skupine, večje od 35 otrok. Za manjše skupine se cene oblikujejo glede na število otrok.