Terapije in aktivnosti s pomočjo konj

Za otroke, mladostnike in odrasle v zdravilišču Rakitna za vas izvajamo:


Komu so namenjene terapije s pomočjo konj?

Namenjene so odraslim, mladim in otrokom, ki imajo depresivno, anksiozno, bipolarno ali druge duševne motnje. Zelo so primerne za otroke in mlade z razvojnimi motnjami kot so motnje avtističnega spektra, ter za mlade, ki so v čustvenih stiskah, se ne razumejo s starši, se težko sprostijo, imajo težave v socialnih stikih z vrstniki ali slabo samopodobo. Namenjene so tudi vsem, ki želijo bolje spoznati sebe in spremeniti svoje počutje, vedenje ali izboljšati odnose.

terapijaskonji_10.jpg


Zakaj terapija s konji?

Konji imajo edinstvene značilnosti, zaradi katerih so v posebno pomoč pri terapiji. Zrcalijo nam naša vedenja, naše misli in počutje, ki se jih sami ne zavedamo. Učijo nas biti prisotni v sedanjem trenutku, postaviti jasna pravila in meje in se jih tudi držati, imeti pristno samozavesten nastop in notranjo držo in se spraševati, če je to kar čutimo res skladno s tem, kar sporočamo. Ob vsem tem pa so prizanesljivi in potrpežljivi učitelji, ki ne sodijo, odpuščajo napake in puščajo odprte možnosti za nove poskuse in nove poti. 

roadtrip 2.0 218.jpg


Psihoterapija, osebnostna rast in učenje po modelu EAGALA

Kratica EAGALA (Equine Assisted Growth and Learning Association) pomeni praktično uporabo konj v namene osebnostne rasti in učenja. Je oblika terapije, ki poteka v drugačnem, naravnem okolju in nam daje možnost, da aktiviramo svoje speče potenciale samozdravljenja.  Ne glede na naš namen ali vstopamo v terapevtski proces ali pa si le želimo drugačne izkušnje (s konji), ima vsak možnost v praksi raziskati svoje težave in tudi preizkusiti možne rešitve.

Terapija poteka izkustveno. Pri tem sodelujemo kot tim, ki ga sestavljajo konji, strokovnjak za konja in strokovnjak za človeka. Delo poteka na tleh, kar pomeni, da je pri tem delu konj v enakovrednem položaju kakor človek, je njegov učitelj. Zato delo po modelu EAGALA ne vključuje jahanja ali drugih jahalnih aktivnosti pri katerih je konj človeku podrejen. Na ta način se posameznik uči spoštljivega in sodelujočega odnosa pri katerem se zna jasno izražati, krepi čut zase in za drugega, premaguje svoje strahove in se uči uveljavljati in sporazumevati na zdrav način.  

Program je prilagojen posamezniku oziroma skupini in zastavljenim ciljem.

 certifikat_stran-1-2.jpg

Drugačna šola jahanja

Pri programu drugačne šole jahanja je v ospredju učenje jahanja, pri čem obravnavamo konja kot partnerja, ki ga poskušamo razumeti celostno. To pomeni, da se poleg ravnotežja na konju in sledenja konjevemu gibanju, učimo tudi psihologije ter jasnega odločanja, saj na konju nismo potniki, ampak piloti.

Naši konji so izredno dobro pripravljeni na delo in enako se pričakuje tudi od jahačev. Strogo sledimo postopnemu učenju, ki temelji na individualnem pristopu, saj želimo, da znanje naših jahačev stoji na trdnih temeljih. Na ta način poskrbimo, da med nami ohranjamo jasno komunikacijo, kar je osnova za varno delo s konji.

Drugačno šolo jahanja vodi licencirana inštruktorica jahanja, tako da je po dogovoru možno opravljanje izpitov Jahač 1 in Jahač 2 pri Konjeniški Zvezi Slovenije.

jahalnica.jpg


Izvajalci in kontakt:

- Rok Gumilar, univ. dipl. ing. zoot., koterapevt s pomočjo konj

- Petra Markič, univ. dipl. soc. ped., terapevtka s konji po modelu EAGALA

 


 

Kontakt za terapije s konji:

m: 051/ 400-494; uradne ure v torek od 10-11h in sredo od 9.30-10.30h

info@mkz-rakitna.si

 

Kontakt za šolo jahanja/delavnice:

uradne ure v ponedeljek in sredo od 15-16h

terapevtsko.jahanje@mkz-rakitna.si

 

certifikat_stran-3.jpg