Zgodovina

Na Rakitni so že leta 1915 zdravili avstro-ogrske vojake s pljučnimi boleznimi, leta 1930 pa je prišla na zdravljenje prva skupina otrok (v okviru Državne šolske poliklinike v Ljubljani). Že leta 1932 so namesto lesenih barak na Rakitni postavili zidano stavbo z bazenom in igriščem, kompleksu pa nadeli ime "Otroško okrevališče princa Andreja". Okrevališče je vsak mesec sprejelo od 100 do 150 otrok, ki so v okrevališču bivali po tri tedne. Današnje ime je zdravilišče dobilo leta 1962. Leta 1987 smo ga dozidali in obnovili. Leta 1994 smo zgradili športno-rekreativni park, v letu 2004 pa smo opremili in uredili prostor za fizioterapijo. Leta 2007 smo začeli z izvajanjem bolnišničnega programa s področja motenj hranjenja in čustvenih motenj.

Zgodovinski mejniki

Lastniški status: