Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna

O nas

Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna je javni zdravstveni zavod, katerega poslanstvo je pravočasno prepoznavanje in zgodnja obravnava otrok in mladostnikov, rizičnih za razvoj psihičnih težav.

Edinstvene terapije

Terapija s pomočjo konj

MKZ Rakitna je edini javni zdravstveni zavod v Sloveniji, ki v okviru celostnih terapevtskih programov na področju duševnega zdravja integrira tudi uporabo konj.

Unikatna rehabilitacija

Tačke pomagačke

Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke združuje člane/ice, ki so skupaj s svojimi psi pripravljeni delati kot prostovoljci. Osnovni cilj društva  je usmerjen v pomoč pri rehabilitaciji in izboljšanju počutja in zdravja otrok, mladostnikov, starostnikov ter oseb s posebnimi potrebami.

Izobraževanje

Vključenost v osnovnošolsko izobraževanje v času hospitalizacije

V času bivanja v MKZ Rakitna otrokom organiziramo šolsko dejavnost, imenovano bolnišnična šola (BŠ).

Aktivnosti

Dodatni programi

V okviru ponudbe za izvedbo letovanja vam nudimo različne naravoslovne, zdravstvene, pedagoške in športno-rekreativne vsebine.

Aktivnosti

Digitalni detox

Program Digitalni detox se izvaja v sodelovanju z javnim zavodom Mladinskim klimatskim zdraviliščem Rakitna in nevladno organizacijo LOGOUT. V program se mladostniki in starši vključijo preko organizacije Logout, ki organizira začetne obravnave in pripravljalna srečanja ter jih spremlja še po zaključku programa.

Dan odprtih vrat 2023

Dan odprtih vrat 2023

Težave na področju duševnega zdravja in čustvene stiske, ki jih doživljajo  otroci in mladostniki so v zadnjem obdobju pogosta tema. Za soočanje in premagovanje težav…

Zdravstveni programi

V našem zdravilišču izvajamo naslednje zdravstvene programe:

Kaj otroci pravijo o nas

Preberite izjave zadovoljnih otrok.

Podpirajo nas

Svojega programa ne bi mogli izvajati brez podpore naslednjih partnerjev.