Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna

O nas

Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna je javni zdravstveni zavod, katerega poslanstvo je pravočasno prepoznavanje in zgodnja obravnava otrok in mladostnikov, rizičnih za razvoj psihičnih težav.

Edinstvene terapije

Terapija s pomočjo konj

MKZ Rakitna je edini javni zdravstveni zavod v Sloveniji, ki v okviru celostnih terapevtskih programov na področju duševnega zdravja integrira tudi uporabo konj.

Unikatna rehabilitacija

Tačke pomagačke

Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke združuje člane/ice, ki so skupaj s svojimi psi pripravljeni delati kot prostovoljci. Osnovni cilj društva  je usmerjen v pomoč pri rehabilitaciji in izboljšanju počutja in zdravja otrok, mladostnikov, starostnikov ter oseb s posebnimi potrebami.

Izobraževanje

Vključenost v osnovnošolsko izobraževanje v času hospitalizacije

V času bivanja v MKZ Rakitna otrokom organiziramo šolsko dejavnost, imenovano bolnišnična šola (BŠ).

Aktivnosti

Dodatni programi

V okviru ponudbe za izvedbo letovanja vam nudimo različne naravoslovne, zdravstvene, pedagoške in športno-rekreativne vsebine.

Aktivnosti

Digitalni detox

Program Digitalni detox se izvaja v sodelovanju z javnim zavodom Mladinskim klimatskim zdraviliščem Rakitna in nevladno organizacijo LOGOUT. V program se mladostniki in starši vključijo preko organizacije Logout, ki organizira začetne obravnave in pripravljalna srečanja ter jih spremlja še po zaključku programa.

Zdravstveni programi

V našem zdravilišču izvajamo naslednje zdravstvene programe:

Kaj otroci pravijo o nas

Preberite izjave zadovoljnih otrok.

Podpirajo nas

Svojega programa ne bi mogli izvajati brez podpore naslednjih partnerjev.