Javni zdravstveni zavod
Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna
Rakitna 96
1352 Preserje

Matična številka: 5273943
Davčna številka: SI28277678
TRR: 01208-6030276676

Direktorica: Romana Rasperger Kos, dipl. ekon. (UN), spec.
Strokovni vodja: dr. Jerneja Maček, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije.
Pomočnica direktorice za zdravstveno nego: Barbara Godec, dipl. m. s.