Svet zavoda Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna je nadzorni organ zdravilišča. Sestavljata ga en predstavnik delavcev, en predstavnik zavarovancev in štirje predstavniki Občine Brezovica. Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Predstavnike ustanoviteljice zavoda pa imenuje občinski svet v skladu s statutom občine.

Člani sveta Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna so:

  • Jelka Beltram Kovačič
  • Polona Raušl
  • Jerneja Erjavec
  • Mira Gregorka
  • Maj Juvan
  • Nilvesa Fajić Berginc