Na Rakitni so že leta 1915 zdravili avstro-ogrske vojake s pljučnimi boleznimi, leta 1930 pa je prišla na zdravljenje prva skupina otrok (v okviru Državne šolske poliklinike v Ljubljani). Že leta 1932 so namesto lesenih barak na Rakitni postavili zidano stavbo z bazenom in igriščem, kompleksu pa nadeli ime “Otroško okrevališče princa Andreja”. Okrevališče je vsak mesec sprejelo od 100 do 150 otrok, ki so v okrevališču bivali po tri tedne. Današnje ime je zdravilišče dobilo leta 1962. Leta 1987 smo ga dozidali in obnovili. Leta 1994 smo zgradili športno-rekreativni park, v letu 2004 pa smo opremili in uredili prostor za fizioterapijo. Leta 2007 smo začeli z izvajanjem bolnišničnega programa s področja motenj hranjenja in čustvenih motenj.

Zgodovinski mejniki

• 1927; Sanatorij za kostno tuberkulozo
• 1930; Prva počitniška kolonija v okviru državne šolske poliklinike Ljubljana
• 1932; Zgrajen je zidan počitniški dom (Otroško okrevališče princa Andreja, sina jugoslovanskega kralja Aleksandra)
• 1943; Nemci v eni izmed ofenziv požgejo okrevališče
• 1950; Obnova zidane stavbe (Dom narodnega heroja Toneta Vidmarja-Luke)
• 1954; Zgrajena je nova zidana stavba s spalnicami; 80 postelj (Mladinsko okrevališče)
• 1961; Adaptacija, kapacitete se povečajo na 120 postelj
• 1962; Pridobitev statusa zdravilišča (Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna)
• 1978; Zdravilišče se zapre zaradi oporečne vode
• 1987; Po adaptaciji, ki je bila izvedena s tretjim samoprispevkom, se zdravilišče ponovno odpre, na voljo so kapacitete za
starše (Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna v ustanavljanju)
• 1994; Zgrajen je športno rekreativni park s smučiščem in vlečnico
• 2004; Ureditev in oprema prostora za fizioterapijo

Lastniški status:

• 1954; Mestni ljudski odbor Ljubljana
• 1987; Mestna zdravstvena skupnost Ljubljana
• 2003; Občina Brezovica