Ambulante so namenjene otrokom, mladostnikom in odraslim, ki iščejo pomoč zaradi različnih težav in pri tem potrebujejo dalj časa trajajoče vodenje, svetovanje ali terapevtsko obravnavo.

Pri tem se otroci najpogosteje srečujejo s težavami kot so:

 • nemir, težave s pozornostjo ali koncetracijo,
 • težave pri navezovanju stikov in vključevanju med vrstnike,
 • pogosti občutki tesnobnosti, strahovi,
 • dalj časa trajajoče slabše razpoloženje,
 • slaba samopodoba,
 • težave povezane s prilagajanjem na novo okolje, situacijo …

Pri mladostnikih so najpogostejši pokazatelji potrebe po redni terapevtski obravnavi:

 • pogosta žalost in obup,
 • pogosta tesnoba in napetost,
 • težave s kontroliranjem jeze,
 • osamljenost in težave pri vključevanju v skupine sovrstnikov,
 • slaba samopodoba,
 • nezadovoljstvo s svojo telesno podobo in obremenjenost z načinom prehranjevanja,
 • nesamostojnost …

Odraslim, ki nas boste poiskali, lahko pomagamo pri:

 • svetovanju glede vzgoje otrok,
 • učenju razreševanja težav in konfliktov med družinskimi člani,
 • soočanju z osebnimi stiskami …

Psihiatrična ambulanta

Sreda: 10.00 – 12.00 in 12.30 – 17.00

Sreda: 8.00 – 15.00

Odmor za malico: 12.30 – 13.00

Klinično psihološka ambulanta

SREDA: 11.00 – 18.00

Odmor za malico: 12.30 – 13.00

ODGOVORNA OSEBA ZA ČAKALNO VRSTO:

Sara Mevec
e-mail: ambulanta@mkz-rakitna.si
telefon: 051 410 492