Pomagamo otrokom in mladostnikom pri različni problematiki:

 • zaostanek v razvoju
 • motnje v duševnem razvoju
 • govorno jezikovne težave (motnje izreke, govorno jezikovne motnje itd.)
 • učne težave
 • stiske kot posledica izjemnih dogodkov (smrt, ločitev, preselitev …)
 • čustvene in vedenjske motnje (npr. opozicionalnost, depresivna motnja, anksioznost, fobije itd.)
 • težave na področju spanja, hranjenja, izločanja
 • hiperkinetične motnje, vključno z motnjami koncentracije
 • vzgojne težave (nevodljivost, neubogljivost)
 • pervazivne razvojne motnje (vključno z motnjami avtističnega spektra)
 • tike
 • selektivni mutizem
 • stiske kot posledica izjemnih dogodkov (smrt, ločitev, preselitev …)
 • psihosomatske težave (glavoboli, bolečine, utrujenosti, ki niso telesnega izvora)
 • različne stiske zaradi nerazumevanja s starši, zatekanja v različne razvade, težav v odraščanju/osamosvajanju, občutkov manjvrednosti itd.
 • prilagoditvene težave
 • težave na različnih področjih razvoja (govor, motorika, kognicija, socialni razvoj …).

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas!

Kontakt

E-mail: cdzom@mkz-rakitna.si 

lokacija 1; Telefon 08 201 50 84

CDZOM Brezovica
Podpeška cesta 14
1351 Brezovica pri Ljubljani

lokacija 2; TELEFON 08 200 80 36

CDZOM Brezovica
Tržaška cesta 495
1351 Brezovica pri Ljubljani

Uradne ure po telefonu

Ponedeljek: 16.00 – 18.00
Torek: 8.00 – 10.00
Sreda: 8.00 – 10.00
Četrtek: 8.00 – 10.00
Petek: 8.00 – 10.00

Naročanje

Politika zasebnosti

Ponedeljek: 11.30-18.30
Torek: 7.30-14.30
Sreda: 7.30-14.30
Četrtek: 7.30-14.30
Petek: 7.30-14.30

Ponedeljek: 11.30-18.30
Torek: 7.30-14.30
Sreda: 7.30-14.30
Četrtek: 7.30-14.30
Petek: 7.30-14.30

Ponedeljek: 11.15-18.45
Torek: 7.00-14.30
Sreda: 7.00-14.30
Četrtek: 7.00-14.30
Petek: 7.00-14.30

Ponedeljek: 11.30-18.30
Torek: 7.30-14.30
Sreda: 7.30-14.30
Četrtek: 7.30-14.30
Petek: 7.30-14.30

Ponedeljek: 11.30-18.30
Torek: 7.30-14.30
Sreda: 7.30-14.30
Petek: 7.30-14.30

Ponedeljek: 11.30-18.30
Torek: 7.30-14.30
Sreda: 7.30-14.30
Četrtek: 7.30-14.30
Petek: 7.30-14.30

Ponedeljek: 11.30-18.30
Torek: 7.30-14.30
Sreda: 7.30-14.30
Četrtek: 7.30-14.30
Petek: 7.30-14.30

Četrtek: 7.30-14.30

*Psihologinja dela samo ob četrtkih. Psihologinja je ostale dni odsotna zaradi specializacije.

Četrtek: 7.30-14.30

*Psihologinja dela samo ob četrtkih. Psihologinja je ostale dni odsotna zaradi specializacije.

Ponedeljek: 11.30-18.30
Torek: 7.30-14.30
Sreda: 7.30-14.30
Četrtek: 7.30-14.30
Petek: 7.30-14.30

Ponedeljek: 11.00-18.30
Torek: 7.00-14.30
Sreda: 7.00-14.30
Četrtek: 7.00-14.30
Petek: 7.00-14.30

Ponedeljek: 11.30-18.30
Torek: 7.30-14.30
Sreda: 7.30-14.30
Četrtek: 7.30-14.30
Petek: 7.30-14.30

Ponedeljek: 11.30-18.30
Torek: 7.30-14.30
Sreda: 7.30-14.30
Četrtek: 7.30-14.30
Petek: 7.30-14.30

Ponedeljek: 11.15-18.45
Torek: 7.15-14.45
Sreda: 7.15-14.45
Četrtek: 7.15-14.45
Petek: 7.15-14.45

Ponedeljek: 11.15-18.45
Torek: 7.15-14.45
Sreda: 7.15-14.45
Četrtek: 7.15-14.45
Petek: 7.15-14.45

Obvestila

Izvajamo triažo napotnih listin. Okvirni termin, ki je v naši ustanovi lahko bistveno odstopa od objavljenega okvirnega termina na spletu na kar vas bomo ob naročanju opozorili.

Otroci do dopolnjenega 15. leta morajo priti na obravnavo v spremstvu polnoletne osebe.

V primeru urgentnega stanja se prosimo obrnite na:

 1. V dopoldanskem času (do 14. ure) v delovnih dneh:
 • otroci  in mladostniki mlajši od 15 let, z napotnico s stopnjo nujnosti »Nujno« na Pediatrično kliniko UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20;
 • mladostniki starejši od 15 let, na Center za mentalno zdravje Psihiatrične klinike Ljubljana, Grablovičeva ulica 44a, Ljubljana.
 1. V popoldanskem času v delovnih dneh, ob vikendih in dela prostih dneh:
 • otroci in mladostniki, na Center za mentalno zdravje Psihiatrične klinike Ljubljana, Grablovičeva ulica 44a, Ljubljana.

Odmor za malico:

 • Ponedeljek: 15.30-16.00
 • Torek – petek: 11.30-12.00