logo digitalni detox
Brezplačna telefonska številka

080 73 76

Logout: center pomoči pri prekomerni rabi interneta

Program Digitalni detox je 3-tedenski program, namenjen mladostnikom starim med 13 in 19 let, ki kažejo znake digitalne zasvojenosti. Program je zastavljen celostno in vključuje tudi starše. Mladostniki so v času trajanja programa nameščeni v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna, kjer imajo možnost na različne načine raziskovati svoje potrebe, motive, cilje in želje. Tovrstna izkušnja njim in staršem ponudi prostor za razmislek, prevetritev pričakovanj in postopno načrtovanje sprememb v povezavi z uporabo zaslonov. V programu so vključeni v pogovorne terapevtske skupine in individualne terapevtske pogovore.  Preko ostalih aktivnosti pa v programu ponovno obujajo svojo kreativno ali športno plat ter spoznavajo svoje interese. Pri tem so jim v pomoč tudi živali. Program potekala cel dan, začne se z jutranjo in zaključi z večerno rutino.

Program Digitalni detox se izvaja v sodelovanju z nevladno organizacijo LOGOUT. V program se mladostniki in starši vključijo preko organizacije Logout, ki organizira začetne obravnave in pripravljalna srečanja ter jih spremlja še po zaključku programa.

Znaki digitalne zasvojenosti/preobremenjenosti pri mladostniku:

 • mladostnik večino prostega časa preživi pred zasloni,
 • mladostnik vse manj časa nameni druženju v “živo”,
 • spremenjena rutina spanja ali težave s spanjem,
 • pogosto zatekanje za zaslon zaradi dolgčasa,
 • kognitivne težave (upad koncentracije, težave s spominom in učenjem),
 • izguba zanimanja za druge aktivnosti (npr. hobiji, druženje s prijatelji),
 • pogosto odlašanje in/ali izogibanje obveznostim,
 • opazne težave pri strukturiranju in organizaciji časa,
 • poslabšanje učnega uspeha, izostajanje od pouka,
 • ponavljajoči konflikti v družini,
 • prikrivanje in zanikanje težav,
 • odtegnitveni simptomi v primeru odvzema zaslonov ali ob prenehanju spletnih aktivnosti (afektivni odzivi – bes, agresivnost, nemir, tesnobnost, telesni simptomi).

Opis za zdravstvene delavce oz. strokovno javnost

Z mesecem marcem začenjamo s težko pričakovanim in nujno potrebnim novim programom Digitalni detox v sodelovanju med nevladno organizacijo LOGOUT in javnim zavodom Mladinskim klimatskim zdraviliščem Rakitna. Program je namenjen mladostnikom starim med 13 in 19 let, ki kažejo znake zasvojenosti z digitalno tehnologijo, so z njo preobremenjeni in potrebujejo digitalni odklop. Bolnišnični del programa bo potekal 3 tedne v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna kot dopolnitev že obstoječih obravnav. V programu bodo mladostniki brez vseh digitalnih naprav, vključeni bodo v terapevtske obravnave, športne in kreativne dejavnosti ter aktivnostmi z živalmi. Mladostniki in starši se bodo v program vključili preko organizacije Logout, ki bo organizirala začetne obravnave in pripravljalna srečanja ter jih spremljala še po zaključku programa.

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas!

Brezplačna telefonska številka

080 73 76
detox@logout.si