Program rehabilitacije in reintegracije (VZS: 1584) je 6-tedenski program, namenjen mladostnikom od 15. leta (srednješolci) do 26. leta, z že opredeljenimi duševnimi motnjami, in sicer po zaključeni ambulantni ali hospitalni obravnavi oziroma kot dopolnitev k aktualni ambulantni oz. psihoterapevtski obravnavi (terciarna preventiva).

Obravnava zdravstvenega tima MKZ Rakitna je usmerjena v pomoč pri spoprijemanju z vsakodnevnimi življenjskimi razvojnimi nalogami mladostništva, pri čemer se upošteva mladostnikove značilnosti ter značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja mladostnika. Mladostniki so deležni podpore na področjih kot so šolanje, odnosi z vrstniki, svojci in drugimi odraslimi, čustveno osamosvajanje, razvoj socialno odgovornega vedenja, itd. Svojcem se svetuje glede konstruktivnih strategij spoprijemanja z mladostnikovimi duševnimi težavami ali motnjami ter razvojnimi nalogami.

Komu je program namenjen?
Mladostnikom od 15. do 26. leta starosti, z že opredeljenimi duševnimi motnjami, in sicer po zaključeni ambulantni ali hospitalni obravnavi oziroma kot dopolnitev k aktualni ambulantni oz. psihoterapevtski obravnavi (terciarna preventiva).

Kako dolgo traja program?
6 tednov (z možnostjo podaljšanja).

Koliko mladostnikov je v posamezni skupini?
V posamezni skupini je načeloma od 6 do 9 mladostnikov.

Kdo lahko predlaga vključitev v program Reintegracije in rehabilitacije?
Mladostnik sam, starši, učitelj/vzgojitelj, psiholog, zdravnik, šolska svetovalna služba, center za socialno delo ali katera koli druga oseba, ki otroka/mladostnika dobro pozna; napotnico za obravnavo izda zdravnik.

Kakšni so cilji?

V programu Reintegracije in rehabilitacije mladostniki dobijo priložnost, da:

  • v zaupnem in varnem okolju spregovorijo o svojih mislih in čustvih, o svojih pomislekih in izzivih, o družinskih odnosih in odnosih z vrstniki, o stvareh, ki jih veselijo in tistih, ki jih malo manj,
  • se naučijo sprostiti telesno in duševno napetost,
  • spoznajo nove načine spoprijemanja izzivi, ki se jim pojavljajo na poti skozi življenje,
  • dokažejo, da so odgovorni in znajo poskrbeti sami zase,
  • raziščejo svoje poklicne želje in dobijo voljo za nadaljevanje šolanja,
  • spoznajo in osvojijo zdrav življenjski slog.

Kontraindikacije za sprejem

  • Nujna psihiatrična ali pedopsihiatrična stanja,
  • duševne motnje, ki zahtevajo specifično obravnavo ali obravnavo na terciarnem nivoju,
  • specifična somatska stanja, kot so akutne nalezljive bolezni, itd.,
  • vsako stanje, ki ga zdravnik oceni kot rizičnega za sprejem v program.
YouTube player