Šola zdravega odraščanja (VZS: 1583) je 2-tedenski program, namenjen zgodnji obravnavi otrok in mladostnikov od vstopa v šolo dalje, s prepoznanimi dejavniki tveganja za razvoj duševnih motenj (sekundarna preventiva). Dejavniki tveganja so lahko povezani z značilnostmi otroka ali mladostnika (npr. težaven temperament) ter z značilnostmi ožjega in širšega psihosocialnega okolja (npr. duševne motnje pri starših, neustrezne komunikacije in nefunkcionalni medosebni odnosi doma in v šoli, itd.). Poleg tega se v program lahko vključijo otroci in mladostniki z opredeljenimi duševnimi motnjami, v kolikor so predhodno specialistično vodeni in je vključitev v program dopolnilna oblika specialistične obravnave (terciarna preventiva) z vidika podpore pri krepitvi prilagoditvenih spretnosti in samopodobe otrok in mladostnikov.

Poleg psihološke in pedopsihiatrične obravnave se otroke in mladostnike v programu spodbuja k razvoju veščin samoregulacije, komunikacije, samostojnosti, aktivnega preživljanja prostega časa ter krepitvi samozaupanja. Svojci so deležni svetovanja na področju prepoznavanja, razumevanja in spoprijemanja z otrokovimi duševnimi težavami ali motnjami; po potrebi se jih motivira in seznani z ustreznimi oblikami pomoči za otroke in mladostnike v kraju bivanja.

Komu je program namenjen?
Otrokom in mladostnikom od vstopa v šolo (6 do 15 let) s prepoznanimi dejavniki tveganja za razvoj duševnih motenj (sekundarna preventiva).

Kako dolgo traja program?
2 tedna oziroma 12 dni (sprejem v ponedeljek, odpust v petek)

Koliko otrok/mladostnikov je v posamezni skupini?
V posamezni skupini je načeloma od 6 do 8 otrok.

Kdo lahko predlaga vključitev?
Otrok/mladostnik sam, starši, učitelj/vzgojitelj, psiholog, zdravnik, šolska svetovalna služba, center za socialno delo ali katera koli druga oseba, ki otroka/mladostnika dobro pozna; napotnico izda zdravnik.

Šola zdravega odraščanja na Rakitni je pravi kraj za premagovanje notranjih ovir, krepitev samopodobe in razvijanje socialnih veščin.

Kakšni so cilji Šole zdravega odraščanja?

 • Razvijanje in krepitev samopodobe,
 • razvijanje socialnih veščin,
 • učenje asertivne komunikacije,
 • utrjevanje zdravih vzorcev funkcioniranja,
 • krepitev izražanja in prepoznave čustev,
 • prepoznavanje lastnih potreb in potreb drugih,
 • krepitev odgovornosti in starosti primerne samostojnosti,
 • odmik iz domačega okolja,
 • čustvena razbremenitev,
 • individualna psihološka in psihiatrična podpora.

Kontraindikacije za sprejem

 • Nujna pedopsihiatrična stanja,
 • duševne motnje, ki zahtevajo specifično obravnavo ali obravnavo na terciarnem nivoju,
 • specifična somatska stanja, kot so akutne nalezljive bolezni, itd.,
 • vsako stanje, ki ga zdravnik oceni kot rizičnega za sprejem v program.
YouTube player
YouTube player