Kdo so Tačke pomagačke?

logo Tačke pomagačke

Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke združuje člane/ice, ki so skupaj s svojimi psi pripravljeni delati kot prostovoljci. Osnovni cilj društva  je usmerjen v pomoč pri rehabilitaciji in izboljšanju počutja in zdravja otrok, mladostnikov, starostnikov ter oseb s posebnimi potrebami.

Društvo Tačke pomagačke (skrajšano ime) je prostovoljno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki mu je Ministrstvo za zdravje s posebnima odločbama dodelilo status humanitarne organizacije in status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva. V društvu, ki uspešno deluje že od leta 2007,  je okoli 90 terapevtskih in pripravniških parov.

Ker so psi odlični družabniki in po znanstvenih dognanjih tudi odlični ‘terapevti’, njihov vpliv na človeka pa je tudi zdravilen, je v slovenskem prostoru povpraševanje po obiskih terapevtskih parov veliko. Tačke pomagačke opravljajo svoje poslanstvo v okoli 130-tih ustanovah, med drugim tudi v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna; po vsej Sloveniji pa v številnih varstveno-delovnih centrih, v domovih za ostarele, v URI Soča,  v osnovnih in srednjih šolah (tudi v osnovnih šolah s prilagojenim programom), v knjižnicah, v vrtcih in na javnih prireditvah.

Direktoriza MKZ Rakitna prejema priznanje za dolgoletno sodelovanje s Tačke pomagačke

Vloga in pomen terapevtskega psa sta prepoznana kot izjemno pomemben dejavnik v terapevtskem delu z osebami s posebnimi potrebami. Strokovno osebje v številnih varstvenih in vzgojnih zavodih, v domovih za ostarele, v šolah, v bolnišnicah… spoznava in priznava, da psi znatno pripomorejo k vzdrževanju, ohranjanju in pridobivanju večjih umskih zmožnostih in motoričnih spretnosti. Še zlasti  to velja za otroke in odrasle z motnjami v razvoju in za posameznike po poškodbah, za onkološke bolnike, za oslabele, za paciente z nevrološkimi in degenerativnimi obolenji in druge. Psi so odlični motivatorji, ki spodbujajo posameznika ali skupino k aktivnemu sodelovanju na kognitivnem in fizičnem področju. Izšolan pes v delovnih terapijah nastopa kot so-terapevt, ki s svojim blagim, zaupljivim in toplim pogledom, mehkim kožuhom spontano in odločilno pripomore k prijetnemu in sproščenemu delovnemu okolju, uspešno odpira pot skozi človekovo zadržanost, motivira k opravljanju mentalnih in fizičnih aktivnosti, spodbuja socialne stike. Ob psu se pridobiva samozavest in izboljšuje samopodoba. Znanstveno je dokazano, da se otroci in odrasli v bližini psa umirimo in da se nam zniža krvni tlak.

Več o Tačkah pomagačkah preberite na njihovi spletni strani www.tackepomagacke.si