Terapija s pomočjo konj

MKZ Rakitna je edini javni zdravstveni zavod v Sloveniji, ki v okviru celostnih terapevtskih programov na področju duševnega zdravja integrira tudi uporabo konj.

Kaj je pedagoško in psihoterapevtsko jahanje?
Pedagoška in psihoterapevtska obravnava s pomočjo konja je ena izmed privlačnejših mednarodno uveljavljenih terapevtskih metod za posameznike, ki imajo težave na področju čustvovanja ter za posameznike, ki imajo za seboj težke življenjske izkušnje, težave v socialnih stikih, nizko samopodobo, ali pa želijo preprosto bolje spoznati sebe in spremeniti svoje vedenje ali počutje.

Pedagoška in psihoterapevtska obravnava s konji v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna
Psihoterapevtska obravnava s pomočjo konj je v MKZ Rakitna del celostne programe obravnave otrok in mladostnikov. Program je prilagojen polodprti skupini, srečanja potekajo dvakrat tedensko uro in pol. Glede na cilje posameznikov v skupini se strokovno osebje odloči za izbiro terapevtskih metod in postopkov, ki bodo vsakemu članu skupine pomagale pri doseganju njegovega/njenega individualnega cilja.

Komu so namenjene terapije s pomočjo konj?
Namenjene so odraslim, mladim in otrokom, ki imajo depresivno, anksiozno, bipolarno ali druge duševne motnje. Zelo so primerne za otroke in mlade z razvojnimi motnjami kot so motnje avtističnega spektra, ter za mlade, ki so v čustvenih stiskah, se ne razumejo s starši, se težko sprostijo, imajo težave v socialnih stikih z vrstniki ali slabo samopodobo. Namenjene so tudi vsem, ki želijo bolje spoznati sebe in spremeniti svoje počutje, vedenje ali izboljšati odnose.

Zakaj terapija s konji?
Konji imajo edinstvene značilnosti, zaradi katerih so v posebno pomoč pri terapiji. Zrcalijo nam naša vedenja, naše misli in počutje, ki se jih sami ne zavedamo. Učijo nas biti prisotni v sedanjem trenutku, postaviti jasna pravila in meje in se jih tudi držati, imeti pristno samozavesten nastop in notranjo držo in se spraševati, če je to kar čutimo res skladno s tem, kar sporočamo. Ob vsem tem pa so prizanesljivi in potrpežljivi učitelji, ki ne sodijo, odpuščajo napake in puščajo odprte možnosti za nove poskuse in nove poti.

Psihoterapija, osebnostna rast in učenje po modelu EAGALA

Kratica EAGALA (Equine Assisted Growth and Learning Association) pomeni praktično uporabo konj v namene osebnostne rasti in učenja. Je oblika terapije, ki poteka v drugačnem, naravnem okolju in nam daje možnost, da aktiviramo svoje speče potenciale samozdravljenja. Ne glede na naš namen ali vstopamo v terapevtski proces ali pa si le želimo drugačne izkušnje (s konji), ima vsak možnost v praksi raziskati svoje težave in tudi preizkusiti možne rešitve.

Terapija poteka izkustveno. Pri tem sodelujemo kot tim, ki ga sestavljajo konji, strokovnjak za konja in strokovnjak za človeka. Delo poteka na tleh, kar pomeni, da je pri tem delu konj v enakovrednem položaju kakor človek, je njegov učitelj. Zato delo po modelu EAGALA ne vključuje jahanja ali drugih jahalnih aktivnosti pri katerih je konj človeku podrejen. Na ta način se posameznik uči spoštljivega in sodelujočega odnosa pri katerem se zna jasno izražati, krepi čut zase in za drugega, premaguje svoje strahove in se uči uveljavljati in sporazumevati na zdrav način.

YouTube player

Izvajalci

okvir
Irena Gubina na konju

Irena Gubina
Inštruktorica jahanja,
licencirana Eagala koterapevtka v ATPK,
strokovnjakinja za vedenje konj (Equine ethology professional),
vodja treninga terapevtskih konj